വാര്‍ത്തകള്‍

 • ഏറണാകുളം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ

  03 Dec 2019

 • ഏറണാകുളം ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ

  03 Dec 2019

 • വാച്ചവാദ്ധ്യാൻ മാധവൻ നമ്പൂതിരി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ

  30 Nov 2019

  വാച്ചവാദ്ധ്യാൻ മാധവൻ നമ്പൂതിരി സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കൊടക്കാട് ഉപസഭയിലെ മാധവൻ നമ്പൂതിരി 97 വയസ്സിൽ ഇപ്പോഴും വൈദിക കർമ്മകൾ നടത്തിച്ചു വരുന്നു .

 • പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ

  25 Nov 2019

  പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കൺവെൻഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് ഹരികുമാറിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ. ബ്രഹ്മശ്രീ അക്കീരമൺ കാളിദാസ ഭട്ടതിരി ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വല്ലഭൻ നമ്പൂതിരി ,വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി ക്യഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ,ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു

 • യുവജന ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി.

  25 Nov 2019

  Kannur ചെറുതാഴം ഉപസഭയിൽ വെച്ച് യുവജന സഭ ക്യാമ്പ് "യജ്ഞം 2019 "